Condiții de cumpărare

Termeni și condiții
Politica de confidentialitate
Termeni și condiții
TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE (TCG)

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE (TCG)

 

www.balancefood.ro

 

intrat în vigoare în data de 20-03-2020

 

Preambul

 

Vă salutăm pe pagina noastră web! Vă mulțumim pentru încrederea acordată!

 

Prezentul magazin web TCG este realizat prin generatorul TCG pentru consumatori.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest ducument înainte de a finaliza comanda, deoarece, prin finașizarea comenzii, acceptați conținutul acestor TCG.

 

Dacă aveți întrebări legate de conținutul documentului Termeni și Condiții Generale, utilizarea paginii web, unele produse, procesul de achiziție, sau dacă doriți să discutați cu noi, vă rugăm să contactați personalul nostru la datele furnizate!

 

Impressum: Datele furnizorului de servicii (Vânzător, Companie)

 

Denumire: Balance Food Kft. /Srl./

 

Sediu: 2182 Domony, nr. topografic: 4201

 

Adresa poștală: 2182, Domony, nr. topografic

 

Autoritatea de înregistrare: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional din Budapesta

 

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: 13-09-166006

 

Cod fiscal: 24710095

 

Reprezentant: Vértes Judit

 

Număr de telefon: 06302912144

 

E-mail: orders@balancefood.ro

 

Pagina web: https://www.balancefood.ro

 

Cont bancar: BE98 9140 2506 3293

 

Datele furnizorului spațiului pe server

 

Nume: Unas Online Kft. /Srl./

 

Sediu: Sopron, Kőszegi út 14, 9400

 

Contact: unas@unas.hu

 

Noțiuni

 

Părțile: Vânzător și Cumpărător în comun

 

Consumator: persoană fizică care acționează în afara sferei profesiei sale, a activității independente sau a afacerii sale

Contract de consumator: contractul în care unul dintre subiecți se califică drept consumator

Website: această pagină web, utilizat pentru a încheia contractul

Contract: contract de vânzare-cumpărare între Vânzător și Cumpărător încheiat prin utilizarea paginii web și poșta electronică

 

Mijloc de comunicare la distanță: mijloc care este potrivit pentru depunerea declarației de contarct în cazul distanței dintre părți – cu scopul încheierii contractului-. Astfel de mijloace sunt, în special, formularul fără destinatar sau adresă, scrisoarea standard, anunțul publicat în reclamă cu formularul de comandă, catalogul, telefon, fax și mijloacele de furnizare a accesului la internet.

 

Contract încheiat la distanță: Contract de consumator încheiat fără prezența simultană a părților în cadrul unui sistem de vânzare la distanță pentru furnizarea unui produs sau serviciu, folosind în scopul încheierii contractului doar un mijloc de comunicare între părți exclusiv în cazul părților aflate la distanță.

 

Produs: aflat în oferta Paginii web, toate bunurile mobile oferite spre vânzare pe Pagina web, care face obiectul Contractului

 

Companie: persoană fizică care acționează în afara sferei profesiei sale, a activității independente sau a afacerii sale

 

Cumpărător/Dvs: persoana care încheie prin pagina web un contract făcând o ofertă de cumpărare

 

Garanție: în cazul contractelor încheiate între consumator și companie (în continuare: contract de consumator) pe baza Codului Civil,

 1. a) garanție acordată pentru îndeplinirea contractului, pe care compania își asumată în mod voluntar pe lângă sau în afara unei obligații legale pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
 2. b) garanția obligatorie legală.

 

Norme de drept aplicabile

 

În privința Contractului se aplică prevederile legislației maghiare, și în special următoarele norme de drept:

 

Legea CLV/1997 cu privire la protecția consumatorului

 

Legea CVIII/2001 cu privire la unele aspecte ale serviciilor comerciale electronice, respectiv a serviciilor legate de informarea populației

 

Legea V/2013 cu privire la Codul Civil

 

 1. nr. 151/2003 (22.IX) cu privire la garanția obligatorie pentru produsele de consum cu valabilitate îndelungată

 

 1. 45/2014 (26.II) cu privire la normele detaliate ale contractului între consumator și companie

 

Ordonanța Ministerului Finanțelor 19/2014 (29.IV) cu privire la normele de procedură a gestionării pretențiilor de valabilitate și garanție referitoare la produsele comercializate în cadrul unui contract dintre consumator și companie

 

Legea LXXVI/1999 cu privire la dreptul de autor

 

Legea CXII/2011 cu privire la dreptul la autodeterminare și libertatea informațiilor

 

Ordonanța 302/2018 (28 februarie 2018) al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIUL EUROPEI (EU) cu privire la prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă, respectiv Regulamentul 2006/2004/EC și Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului European, respectiv modificarea Directivei 2009/22/CE al Parlamentului European și al Consililul European

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI (27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

Domeniul de aplicare și acceptare TCG

 

Conținutul contractului încheiat între noi – pe lângă prevederile reglementărilor legale obligatorii – este determinat de prezentul Termeni și Condiții Generale (în continuare TCG). Astfel prezentul Termeni și Condiții Generale conțin drepturile și obligațiile Dvs. și ale noastre, condițiile de încheiere a contractului, termenele de îndeplinire, condițiile de transport și plată, regulile de răspundere, respectiv condițiile de exercitare a dreptului de renunțare.

 

Informațiile tehnice necesare pentru uilizarea paginii web, care nu sunt incluse în prezentul TCG, sunt furnizate de alte informații disponibile pe site.

 

Sunteți obligat să cunoașteți prevederile prezentului TCG înainte de finalizarea comenzii. 

 

Limba contractului, forma contractului

 

Limba contractelor reglementate de prezentul TCG este cea maghiară. Contractele care intră în sfera de aplicare a prezentului TCG nu se califică a fi contracte scrise, acestea nu sunt înregistrate de Vânzător.

 

Prețuri

 

Prețurile sunt în RON și includ TVA. Prețurile au caracter informativ. Nu se poate exclude că din motive de politică comercială Vânzătorul să poată modifica prețurile. Modificarea prețurilor nu se aplică pentru contractele deja încheiate. Dacă vânzătorul a indicat prețul în mod incorect, în cazul contractelor deja încheiate, acesta va proceda pe baza punctului ,,Procedura prețului incorect” din TCG.

 

Opțiuni de gestionare și executare a reclamațiilor

 

Consumatorul poate trimite reclamații de consumator legate de produs sau de activitățile Vânzătorului la următoarele date de contact:

 

 • Telefon: 06302912144
 • Site-ul internet: https://www.balancefood.ro
 • E-mail: orders@balancefood.ro

 

Consumatorul poate trimite reclamația verbală sau în scris către companie,  referitoare la conduita, activitatea sau omiterea companiei sau a unei persoane care acționează în interesul companiei sau în legătură cu distribuția sau vânzarea de bunuri către consumatori.

 

Compania este obligată să cerceteze numaidecât reclamația verbală și să o remedieze după caz. Dacă consumatorul nu este mulțumit cu gestionarea reclamației, sau cercetarea imediată a reclamației nu este posibilă, compania este obligată să întocmească imediat un proces-verbal al reclamației și al punctului de vedere legat de aceasta, și să predea o copie pe loc în cazul reclamației verbale transmise personal. În cazul reclamației verbale transmise telefonic sau prin alte servicii de comunicație să trimită către consumator în termen de 30 de zile – conform prevederile legate de răspunsul la reclamațiile în scris – împreună cu un răspuns de fond. Pentru alte cazuri legate de reclamațiile în scris este obligat să procedeze conform celor de mai jos. Legat de reclamația în scris, compania este obligată – dacă actul juridic direct aplicabil al Uniunii Europene nu prevede altfel – să dea răspuns de fond în scris în termen de 30 de zile de la preluare și să ia măsuri în vederea comunicării acestuia. Se poate stabili termen mai scurt prin normă juridică, iar termen mai lung prin lege. Compania este obligată să justifice punctul de vedere privind respingerea reclamației. O reclamație verbală comunicată prin telefon sau alt serviciu de comunicații electronice trebuie să fie prevăzută cu un cod unic de identificare.

 

Procesul-verbal al reclamației trebuie să conțină următoarele:

 

 1. Numele, adresa consumatorului,
 2. Locul, data, modul de înaintare a reclamației,
 3. Descrierea amănunțită a reclamației consumatorului, lista documentelor și altor dovezi prezentate de consumator,
 4. Declarația companiei legate de punctul de vedere asupra reclamației consumatorului, în cazul în care cercetarea imediată a reclamației este posibilă,
 5. Semnătura persoanei care a întocmit procesul-verbal – cu excepția reclamației verbale transmise prin telefon sau alt serviciu de comunicații electronice - și al consumatorului ,
 6. Locul, data întocmirii procesului-verbal,
 7. În cazul reclamației verbale comunicate prin telefon sau alt serviciu de comunicații electronice, codul unic de identificare.

 

Compania este obligată să păstreze procesul-verbal al reclamației și copia răspunsului timp de 5 ani, și să le prezinte la cerere autorităților de control.

 

În cazul respingerii reclamației compania este obligată să înștiințeze consumatorul despre faptul că reclamația sa – în funcție de natura sa – la care autoritate sau organ de conciliere poate fi înaintată. Informarea trebuie să conțină în continuare sediul, datele de contact telefonic sau electronic, respectiv adresa poștală a autorității competente, respectiv al organului de conciliere aferent domiciliului sau reședinței consumatorului. Informarea trebuie să cuprindă și faptul că în scopul remedierii disputei cu privire la aplicarea normelor de drept cu consumatorul, compania va solicita sau nu procedura corpului de litigiu.

 

În cazul în care disputa de consum între Vânzător și consumator nu este soluționată în timpul negocierilor, consumatorul are următoarele opțiuni de aplicare a legii:

Reclamație către autoritățile pentru protecția consumatorului. În cazul în care consumatorul sesizează încălcarea drepturilor sale de consumator, are dreptul de a depune reclamație la autoritatea competentă pentru protecția consumatorului aferent domiciliului său. După evaluarea reclamației, autoritatea va decide asupra desfășurării procedurii de protecție a consumatorului. Sarcinile autorităților de primă instanță a protecției consumatorului sunt îndeplinite de oficiile guvernamentale județene și ale capitalei aferente locului de domiciliu al consumatorului, lista se află aici: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

Procedură în instanță. Clientul are dreptul să-și exercite în fața instanței pretențiile provenite din disputa de consum prin procedură civilă, pe baza dispozițiilor Legii V/2013 cu privire la Codul Civil, respectiv Legii CXXX/2016 cu privire la Procedura Civilă.

 

Vă înștiințăm, că aveți dreptul la reclamație de consumator împotriva noastră. În cazul în care respingem reclamația Dvs. de consumator, aveți dreptul să apelați la Organului de Conciliere aferent domiciliului sau reședinței Dvs.: condiția pornirii procedurii organului de conciliere este ca consumatorul să încerce în mod direct remedierea cazului conflictual cu compania în cauză. În locul organului competent – pe baza cererii în acest sens al consumatorului – procedura poate fi desfășurată de organul de conciliere menționat în solicitarea consumatorului.

 

Compania este obligată la colaborare în procedura organului de conciliere.

 

Astfel companiile au obligația de a trimite un răspuns la apelul organului de conciliere, respectiv se menționează obligația de a se prezenta în fața organului de conciliere (,,asigurarea participării unei persoane autorizate pentru a ajunge la un consens în cadrul ședinței”).

 

Dacă sediul social sau locul de desfășurare a companiei nu este înregistrată în județul camerei prin care operează organul teritorial de conciliere, obligația de colaborare a companiei se referă la oferirea posibilității unei convenții scrise conform nevoilor consumatorului.

 

În cazul încălcării obligației de colaborare de mai sus, este competentă organul de protecție a consumatorului, pe baza căreia în urma modificării legislației în cazul încălcării normelor legale de către companii se vor aplica amenzi obligatorii, renunțarea la amendă nefiind posibilă. Pe lângă modificarea legii protecției consumatorilor s-a modificat și dispoziția referitoare la legea inreprinderilor mici și mijlocii, astfel nici în cazul intreprinderilor mici și mijlocii nu se poate omite aplicarea amenzilor.

 

Valoarea amenzii în cazul intreprinderilor mici și mijlocii se poate situa între 210-7000 RON, iar în cazul intreprinderilor care depășesc profitul net anual de 1 400 000 RON, nefiind intreprinderi mici sau mijlocii, aflându-se sub efectul legii contabile se poate situa între 210 RON și 5% din profitul net anual al companiei, dar cel mult 7 000 000 RON. Prin introducerea amenzii obligatorii, legislatorul are ca obiectiv evidențierea colaborării cu organele de conciliere, respectiv asigurarea participării active a companiilor la procedura organelor de conciliere.

 

În atribuția organului de conciliere intră organizarea în afara procedurii judecătorești a disputei de consummator. Sarcina organului de conciliere este de a încerca să ajungă la un acord între părți pentru a soluționa disputa consumatorului, în cazul insuccesului acestuia aduce decizii asupra acestei chestiuni pentru a asigura aplicarea simplă, rapidă, eficientă și rentabilă a drepturilor consumatorilor. La cererea consumatorului sau a companiei organul de conciliere oferă consultații legate de drepturile și obligațiile consumatorilor.

 

Procedura organului de conciliere este inițiată la cererea consumatorului. Cererea se înaintează în scris către președintele organului de conciliere: forma scrisă poate fi prin scrisoare, telegraf sau fax, respectiv prin orice alt mijloc care permite destinatarului păstrarea pe termen corespunzător a datelor care i se adresează, și afișarea în formă și conținut nemodificat a datelor păstrate.

 

Cererea trebuie să includă

 

 1. numele, locul de domiciliu sau reședință a consumatorului,
 2. numele, sediul social sau sediul secundar al întreprinderii implicate în disputa consumatorului;
 3. dacă consumatorul a solicitat jurisdicție în locul organismului de conciliere competent
 4. desemnarea organului,
 5. o scurtă descriere a poziției consumatorului, a faptelor care îl susțin și dovezile acestora,
 6. o declarație a consumatorului potrivit căreia consumatorul a încercat să rezolve în mod direct disputa cu compania în cauză
 7. o declarație a consumatorului că nu a implicat procedura unui alt organism de conciliere, nu au fost inițiate procedurile de mediere, nu a înaintat o acțiune în scris, respectiv nu a solicitat eliberarea unui aviz de plată,
 8. propunerea de decizie a organului,
 9. semnătura consumatorului.

 

La cerere se va anexa documentul, respectiv copia (extrasul) la cuprinsul căruia consumatorul face referire, astfel în special declarația scrisă a companiei legate de respingerea reclamației, în lipsa acesteia alte dovezi scrise aflate la dispoziția consumatorului legate de încercarea colaborării prescrise.

 

Dacă consumatorul acționează printr-un împuternicit, împuternicirea se va atașa la cerere.

Mai multe informații despre Organele de Conciliere sunt disponibile aici: http://www.bekeltetes.hu

Mai multe informații despre Organele de Conciliere teritoriale sunt disponibile aici: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 

Platforma online de soluționare a litigiilor

Comisia Europeană a creat un site web în care consumatorii se pot înregistra, astfel încât au oportunitatea de a-și desfășura disputele de cumpărături online prin completarea unei cereri, evitând procedurile judiciare. Astfel consumatorii își pot exercita drepturile fără ca distanța să-i împiedice în acest lucru.

Dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la un produs sau serviciu cumpărat online, și nu doriți neapărat să apelați la instanță, puteți accesa instrumentul de gestionare online a litigiilor.

Dumneavoastră și comerciantul împotriva căruia ați depus o reclamație puteți selecta în comun de pe portal organul de soluționare a litigiilor căruia încredințați cazul.

Platforma on-line de soluționare a litigiilor se poate accesa aici:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Drepturile de autor

 

În conformitate cu art. 1 alin. (1) din Legea nr. LXXVI/1999 privind dreptul de autor (în continuare: Legea privind dreptul de autor), pagina web este considerată o lucrare cu drept de autor, astfel încât toate părțile acesteia sunt protejate de dreptul de autor. În conformitate cu art. 16 alin. (1) din Legea privind dreptul de autor, este interzisă utilizarea neautorizată a elementelor de grafică și software, programările de calculator de pe pagina web, respectiv utilizarea oricărei aplicații prin care se poate modifica pagina web sau oricare parte a sa. Preluarea oricărui material de pe pagina web sau baza de date a acestuia cu acordul în scris al titularului de drept de autor poate fi realizat numai prin raportare la pagina web și indicarea sursei. Titularul de drept de autor: Balance Food Kft. /Srl/.

 

Invaliditate parțială, cod de conduită

 

Chiar dacă oricare punct al Termeni și Condiții Generale este din punct de vedere legislativ incomplet sau invalid, celelalte puncte ale contractului rămân în vigoare, iar în locul părții invalide sau eronate se vor aplica dispozițiile legale de referință.

 

Vânzătorul nu are un cod de conduită în temeiul Legii privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor.

 

Funcționarea conținutului de date digitale, măsuri de protecție tehnică

 

Disponibilitatea serverelor care furnizează date pe pagina web este de peste 99,9% pe an. Întregul conținut de date este copiat în mod regulat, deci în cazul unei probleme, originalul conținutului de date poate fi restaurat. Datele de pe pagina web sunt stocate în baze de date MSSQL și MySQL. Datele sensibile sunt stocate cu criptare adecvată, pentru codificarea lor folosim suport hardware în procesor.

 

Informații despre caracteristicile esențiale ale produselor

 

Pe pagina web oferim informații despre caracteristicile esențiale ale produselor achiziționabile în cadrul descrierii fiecărui produs.

 

Corecția erorilor de introducere a datelor - Responsabilitatea pentru realitatea datelor furnizate

 

În cadrul comenzii aveți opțiunea ca înainte de finalizarea acesteia să modificați datele introduse (făcând clic pe butonul înapoi din browser se deschide pagina anterioară, astfel încât să puteți corecta datele introduse chiar dacă ați trecut deja la pagina următoare). Vă atragem atenția că este responsabilitatea Dvs. ca datele indicate de Dvs. să fie introduse corect, deoarece produsul va fi facturat și livrat pe baza datelor indicate de Dvs. Prin comanda Dvs. luați la cunoștință că Vânzătorul este îndreptățit să vă impute toate daunele și cheltuielile provenite din introducerea datelor eronate, indicarea datelor incorecte de către Dvs. Vânzătorul exclude responsabilitatea sa pentru îndeplinirea pe baza unor date introduse incorect. Vă atragem atenția că indicarea incorectă a adresei de e-mail sau saturația de stocare a căsuței poștale poate conduce la lipsa de neprezentare a confirmării și poate împiedica încheierea contractului.

 

Procedură în cazul unui preț incorect

 

Se consideră prețuri evident indicate în mod incorect:

 • preț 0 RON,
 • preț redus prin reducere, dar indicând incorect reducerea (de exemplu, în cazul unui produs de 14 RON prin indicarea reducerii de 20% produs oferit pentru 7 RON).

 

Dacă este indicat un preț incorect, Vânzătorul oferă posibilitatea de achiziționare a produsului la un preț real, iar în posesia informatiilor Cumpărătorul poate decide dacă comandă produsul la un preț real sau anulalează comanda fără consecințe legale adverse.

 

Utilizarea site-ului

Achiziția nu este supusă înregistrării.

 

Selectarea produsului

 

Clientul are posibilitatea să aleagă sau să comande din produsele magazinului. Cumpărătorul poate vizualiza descrierea detaliată a acestora făcând click pe descrierea detaliată. Dacă are intenția de a cumpăra produsul, prin apăsarea butonului „Adăugați în coș” acesta va fi pus într-un coș virtual. Faceți clic pe pictograma Coș (situată în partea de sus a paginii) pentru a găsi produsele introduse în coș și suma finală curentă (fără costul de livrare). Aici puteți verifica corectitudinea comenzilor, în special în ceea ce privește prețurile și cantitățile, care pot fi modificate sau corectate după cum este necesar. Puteți reveni la pagina principală a magazinului web făcând clic pe butonul „Înapoi” din stânga paginii de însumare, iar apăsând pe butonul "Comanda" din dreapta paginii puteți începe finalizarea comenzii. 

 

 

Trimiterea comenzii

 

Dacă considerați potrivită cantitatea produselor din coș, ați verificat suma finală și ați decis că doriți să cumpărați, veți apăsa simplu pe butonul ,,Accesați comanda”. După aceasta trebuie să indicați datele referitoare la contact, aici puteți alege din trei variante: ca și cumpărător înregistrat puteți intra cu parola și adresa de e-mail accesând butonul ,,Autentificare”, ca și cumpărător nou fără înregistrare, puteți achiziționa doar prin indicarea câmpurilor obligatorii, sau vă puteți înregistra ca și cumpărător nou. Dacă doriți să vă înregistrați ca un cumpărător nou, introduceți datele necesare pentru cumpărare făcând clic pe butonul „Conectare”, apoi selectați opțiunea „Înregistrare”, datele fiind stocate de sistem, iar la următoarea cumpărare va trebui doar să vă autentificați. Apoi alegeți una dintre metodele de expediere. În listă veți găsi costul curent al metodei de livrare. În funcție de metoda de livrare, va trebui să alegeți o adresă de livrare (în cazul serviciului de curierat) sau un punct de colectare din care vă puteți ridica pachetul. După aceasta va trebui să alegeți modalitatea de plată potrivită pentru Dvs., respectiv să indicați datele de facturare. Aveți opțiunea de transfer bancar, apoi selectând opțiunea "Transfer bancar (pre-transfer)", vor fi afișate și datele necesare pentru transfer (numărul de cont, numele companiei, banca etc.). În cazul plății cu card de credit, imediat după finalizarea acesteia plata se va efectua direct pe interfața Pay Pal și veți primi un mesaj despre plată pe adresa de e-mail furnizată. În cazul serviciului de curierat sau de colectare la punctele de colectare, acestea au și opțiunea de plată ramburs, însă nu putem oferi posibilitatea de plată ramburs în cazul unui punct de colectare personală. Faceți clic pe butonul „Sumar comandă” pentru a rezuma comanda. Aici, înainte de a finaliza comanda, puteți revizui comanda Dvs., suma finală care trebuie plătită împreună cu taxa de livrare în suma brută (RON). În câmpul ,,Observații la comandă” puteți scrie un mesaj pentru Colegii noștri, respectiv pentru Curier. După acceptarea prezentei Condiții Generale de Contract și a informațiilor despre gestionarea datelor, precum și condițiile de plată cu cardul de credit, puteți finaliza comanda făcând clic pe butonul "Comandă". Despre înregistrarea comenzii veți primi o înștiințare prin e-mail la adresa indicată de Dvs. Dacă aveți întrebări sau modificări după comanda finalizată, vă rugăm să anunțați colegii noștri cât mai curând posibil la adresa orders@balancefood.ro sau prin telefon la nr. +36 30 291 21 44.

 

Sistemul de puncte de fidelitate

 

Vă recompensăm cu 2% puncte bonus, pe care le cheltuiți în timpul achizițiilor și pe care le puteți răscumpăra oricând pentru achizițiile ulterioare. Pentru ajutorarea cumpărătorilor punctele se vor calcula și vor apărea automat, astfel ca înainte de cumpărarea produsului selectat veți vedea numărul punctelor de fidelitate primite după cumpărarea produsului. Nu se acordă puncte de fidelitate în cazul produselor cu reducere sau după costul de livrare! Punctele de fidelitate vor apărea în contul Dvs. imediat după achiziție, dar vă putem garanta acordarea lor numai pentru coletele care au fost efectiv preluate.

 

Datorită condițiilor tehnice ale sistemului punctelor de fidelitate acordarea și răscumpărarea punctelor este posibilă doar pentru Cumpărătorii înregistrați! După intrarea în contul de utilizator veți putea urmări punctele acordate pe pagina principală a profilului Dvs. Veți putea răscumpăra punctele existente la finalul achiziției în meniul ,, Casă” iar în câmpul desemnat vă rugăm introduceți câte puncte de fidelitate doriți să răscumpărați în cadrul achiziției, care vor fi deduse automat.

 

Dacă încă nu sunteți cumpărător înregistrat, dar doriți să acumulați puncte de fidelitate, vă puteți înregistra în câteva momente pe webshop-ul nostru accesând următorul link!

 

Mai departe pentru Înregistrare!

 

Sistemul punctelor de fidelitate nu se referă la cumpărătorii din grupul Distribuitori!

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

ițiile. După conectarea ca utilizator, veți vedea automat prețurile cu reducere lângă produse, astfel încât nu mai aveți nimic de făcut pentru a vă răscumpăra reducerea!

 

Reduceri cantitative

 

Prin achiziții de o valoare mai mare, pe aceeași factură, toți clienții noștri primesc automat o reducere cantitativă. Reducerile sunt oferite și fără înregistrare și sunt valabile pentru clienții noștri fideli și pentru distribuitori.Valoarea reducerii este deja indicată în „Coș” și va fi dedusă automat după suma completă la cumpărare!

 

Reduceri:

 

Reducere de 2% pentru toate achizițiile cuprinse între 700-1400 RON

Reducere de 3% pentru toate achizițiile de peste 1400 RON

 

 

Finalizarea comenzii (ofertare)

 

Dacă v-ați asigurat, că conținutul coșului corespunde cu produsele pe care doriți să le comandați, respectiv datele Dvs. sunt corecte, puteți finaliza comanda prin apăsarea butonului ,,Comand”. Informațiile furnizate pe site nu constituie o ofertă pentru încheierea unui contract de către Vânzător. În cazul comenzilor care intră în sfera de aplicare a acestor TCG, Dvs. sunteți considerat ofertant.

Făcând clic pe butonul „Comandă”, recunoașteți în mod expres că oferta Dvs. a fost considerată acceptată și că declarația Dvs. - în cazul confirmării de către Vânzător, în conformitate cu TCG -, implică o obligație de plată. Oferta Dvs. vă obligă pentru o perioadă de 48 de ore. Dacă oferta Dvs. nu este confirmată de Vânzător în termen de 48 de ore în conformitate cu acești termeni și condiții generale, veți fi eliberat de obligația de ofertare.

 

Prelucrarea comenzii, încheierea contractului

 

Vei putea plasa comanda în orice moment. Vânzătorul va confirma oferta Dvs. prin e-mail cel târziu în ziua lucrătoare următoare transmiterii ofertei. Contractul este creat atunci când e-mailul de confirmare trimis de Vânzător devine disponibil pentru Dvs. în sistemul Dvs. de e-mail.

 

Modalități de plată

 

Transfer bancar

 

De asemenea, puteți plăti valoarea produselor prin transfer bancar.

Date necesare transferului:

Date necesare transferului:
TITULAR CONT: BALANCE FOOD KFT.
ADRESA, SEDIUL SOCIAL: KILÁTÓ UTCA 1., 2182 DOMONY, MAGYARORSZÁG
CONT BANCAR/IBAN: BE98 9140 2506 3293
MONEDA: RON
BANCA TITLARULUI DE CONT: IBANFIRST
COD DE IDENTIFICARE A BANCII (BIC/SWIFT): FXBBBEBBXXX
ADRESA BANCII: AVENUE LOUISE 350, 1050 BRUSSELS, BELGIUM

Numărul de comandă și numele clientului trebuie indicate în câmpul de notificare dacă o alta persoana transferă suma.

 

 

Plata prin ramburs

 

Dacă doriți să plătiți valoarea comenzii la preluarea coletului, atunci alegeți opțiunea de plată ,,Ramburs”.

 

În cazul plății ramburs, percepem întotdeauna o taxă de ramburs, a cărei sumă este adăugată la valoarea comenzii și costul de livrare. Se va percepe taxa ramburs și pentru livrările gratuite.

Taxă ramburs: 6 RON / colet (prețul include TVA)

Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că, în cazul livrării la domiciliu, vă putem garanta doar plata în numerar la Curier, vă rugăm să vă informați în prealabil întotdeauna despre posibilitatea plății cu cardul bancar la Curier. Vă mulțumim pentru înțelegere!

  

Modalități de livrare, taxe de livrare

           

COLETARIA.RO - LIVRARE LA DOMICILIU

Pentru cumpărăturile în valoare de peste 280 RON (brut) livrarea este gratuită, în cazul coletelor de max. 10 kg!

0 kg - 5 kg                  23,00 RON

5,01 kg - 10 kg            33,00 RON

10,01 kg - 20 kg          65,00 RON

20,01 kg - 30 kg          98,00 RON

Informatii suplimentare: https://www.coletaria.ro/

 

COLETARIA.RO PUNCTE PICK-UP

Pentru cumpărăturile în valoare de peste 140 RON (brut) livrarea este gratuită, în cazul coletelor de max. 5 kg!

0 kg - 5 kg                   11,00 RON

5,01 kg - 10 kg             26,00 RON

10,01 kg - 20 kg           50,00 RON

Informatii suplimentare: https://www.coletaria.ro/

 

Termenul de finalizare

Termenul general de livrare a comenzii este de max. 30 de zile de la confirmarea comenzii.

 

Vânzări în străinătate

În ceea ce privește utilizarea Site-ului Vânzătorul nu face diferență între cumpărătorii din Ungaria sau cei din Uniunea Europeană. În lipsa unei dispoziții diferite al TCG Vânzătorul asigură livrarea/preluarea produselor pe teritoriul România.

Dispozițiile prezentei TCG se aplică, de asemenea, și cumpărăturilor din afara Ungariei, astfel încât în conformitate cu dispozițiile regulamentului relevant, acel consumator se consideră a fi cumpărător care este cetățean al unui stat membru, sau rezident într-un stat membru, sau acea întreprindere care are rezidența într-un stat membru, și  cumpără sau folosește bunuri sau servicii din Uniunea Europeană numai pentru utilizare finală, sau procedează cu acest scop. Consumatorul este acea persoană fizică care acționează în scopuri care sunt în afara meseriei sale, a activităților sale de afaceri, industriale, artizanale sau profesionale.

Limba comunicării și a vânzării este în primul rând limba maghiară, Vânzătorul nu este obligat să comunice cu Cumpărătorul în limba statului membru.

Vânzătorul nu este obligat să corespundă în privința Produsului normelor extracontractuale stabilite în dreptul internațional al statului membru al Cumpărătorului, de ex. normelor de etichetare sau de specific al activităților, sau să informeze Cumpărătorul despre aceste norme.

În lipsa altor dispoziții ale Cumpărătorului toate Produsele conțin TVA din Ungaria.

Cumpărătorul își poate exercita drepturile conform prezentul TCG.

Plata electronică se realizează în valuta desemnată de Vânzător.

Vânzătorul poate reține Produsul până când se convinge despre plata cu succes și integrală a prețului și a taxei de livrare a produsului prin plata electronică (aici se va înțelege și cazul în care pentru produsul plătit prin virament Cumpărătorul virează suma de cumpărare (taxa de livrare) în valuta statului membru, iar Vânzătorul nu primește suma integrală a tranzacției din cauza schimbului valutar, comisioane și taxe bancare). Dacă nu s-a plătit integral valoarea Produsului, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului completarea sumei de achiziție.

În scopul predării Produsului, Vânzătorul asigură aceleași condiții de livrare pentru cumpărătorii din afara Ungariei cât și a celor din Ungaria.

Dacă pe baza TCG Cumpărătorul poate solicita livrarea Produsului pe teritoriul Ungariei, sau pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, același lucru poate fi solicitat de către un cumpărător din afara Ungariei cu oricare modalitate de livrare menționată în TCG.

Dacă Cumpărătorul poate opta pe baza TCG preluarea personală a Produsului de la Vânzător, același lucru poate fi solicitat și de cumpărătorul din afara Ungariei.

În altele Cumpărătorul poate solicita ca livrarea Produsului să se realizeze pe cheltuiala proprie în străinătate. Cumpărătorul maghiar nu are acest drept.

În urma achitării taxei de livrare Vânzătorul îndeplinește comanda, însă dacă Cumpărătorul nu plătește taxa de livrare către Vânzător, sau nu rezolvă transportul pe cont propriu până la data convenită, Vânzătorul va rezilia contractul și va restitui Cumpărătorului suma de cumpărare achitată în prealabil.

Informații pentru consumatori conform OG. nr. 45/2014 (26.II)
 
Informații privind dreptul de retragere al cumpărătorului consummator

Conform art. 8:1 alin. (1) pct. 3 din Codul Civil consumatorul este acea persoană fizică care procedează în afara profesiei, activității independente sau a activității comerciale, astfel persoanele juridice nu dispun de dreptul de retargere fără argumentare!

Conform art. 20 din OG. nr. 45/2014 (26.II.) consumatorul are drept de renunțare fără argumentare. Cumpărătorul își poate exercita dreptul de renunțare în termen de 14 zile de la data preluării de către consummator sau persoană desemnată de către acesta, terță persoană, alta decât persoana curierului, astfel:

 1. în cazul contractului de achiziție a produsului
 2. aa) la preluarea produsului,
 3. ab) produsul livrat ultima data dacă la preluarea mai multor produse livrarea acestora are loc la date diferite.

Cele cuprinse în prezentul punct nu afectează dreptul consumatorului de a-și exercita dreptul de renunțare stabilită în acest punct și în perioada dintre încheierea contractului și data de preluare a produsului.

Dacă pentru încheierea contractului oferta a fost depusă de consumator, acesta are dreptul de a retrage oferta înainte de închierea contractului, prin care încetează obligația sa ofertare pentru încheierea contractului.

Declarația de renunțare, exercitarea dreptului consumatorului de renunțare sau reziliere

Consumatorul își poate exercita dreptul asigurat prin art. 20 din OG. nr. 45/2014 (26.II.) pe baza declarației exprese în această privință sau prin utilizarea declarației-model descărcat de pe site.

Valabilitatea declarației de renunțare a consumatorului

Se va considera valabilă dreptul de renunțare la termen, dacă consumatorul își depune declarația în termen. Termenul limită este de 14 zile.

Intră în sarcina consumatorului demonstrarea că și-a exercitat dreptul de renunțare în conformitate cu această reglementare.

Vânzătorul este obligat să confirme declarația de renunțare a consumatorului imediat după primirea acesteia printr-un operator de date electronice.

 

Obligațiile vânzătorului în caz de renunțare din partea consumatorului

 

Obligația de restituire a Vânzătorului

 

Dacă pe baza art. 22 din OG. nr. 45/2014 (26.II) consumatorul renunță la contract, Vânzătorul va restitui suma integrală plătită de consumator pentru serviciul în cauză în termen de cel târziu 14 zile de la luarea la cunoștință a renunțării, înțelegând aici toate cheltuielile legate de îndeplinire, astfel și taxa de livrare. Vă atragem atenția, că această dispoziție nu se referă la cheltuielile provenite din alegerea tipului de livrare diferit de modul obișnuit de livrare cu cel mai scăzut cost.

 

Modul obligației de restituire a Vânzătorului

 

În cazul renunțării sau rezilierii conform art. 22 din OG. nr. 45/2014 (26.II), Vânzătorul va restitui suma  ce revine consumatorului prin modalitatea de plată prin care a plătit consumatorul. Pe baza acordului expres al consumatorului Vânzătorul poate utiliza și alte instrumente de plată, astfel încât prin aceasta consumatorul să nu fie grevat cu taxe suplimentare. Vânzătorul nu este răspunzător pentru întârzierile datorate indicării de către consumator a unui cont bancar sau adrese poștale eronate sau incomplete.

 

Taxe suplimentare

 

Dacă consumatorul optează pentru o modalitate de livrare diferită de modalitatea obișnuită cea mai ieftină, Vânzătorul nu este obligat să restituie cheltuielile suplimentare provenite din acest lucru. În acest caz obligația noastră de restituire se referă la taxele de livrare generale menționate.

 

Dreptul la reținere

 

Vânzătorul poate reține suma de restituire către consumator, până când consumatorul va restitui produsul, sau până când nu demonstrează în mod cert că l-a restituit deja; din cele două variante se va lua în considerare data anterioară. Nu putem prelua expedieri prin ramburs sau porto.

 

Obligațiile consumatorului în caz de renunțare sau reziliere

 

Restituirea produsului

 

Pe baza art. 22 din OG. nr. 45/2014 (26.II) dacă consumatorul renunță la contract, este obligat să restituie produsul, respectiv să predea Vânzătorului sau persoanei desemnate de Vânzător pentru preluare cu termen imediat, dar cel mult în termen de 14 zile. Restituirea se consideră îndeplinită la termen, dacă consumatorul restituie produsul la termen.

 

Suportarea cheltuielilor legate de restituirea produsului

 

Consumatorul suportă cheltuielile de restituire a produsului. Produsul va fi trimis la adresa Vânzătorului. Dacă consumatorul reziliază contractul – referitor la servicii – încheiat între cei din cadrul și din afara spațiului comercial după începerea îndeplinirii acestuia, este obligat să plătească pentru companie o taxă proporțională cu serviciul prestat până la data notificării rezilierii către companie. Suma plătibilă proporțională de către consumator se va stabili pe baza sumei totale mărite cu impozitul serviciului convenit în contract. Dacă consumatorul demonstrează, că suma totală stabilită în acest mod este prea mare, suma proporțională se va calcula pe baza valorii comerciale a serviciilor îndeplinite până la data încetării contractului. Vă rugăm să luați în considerare, că nu putem prelua expedieri ale produselor prin ramburs sau porto.

 

Responsabilitatea consumatorului pentru depreciere

 

Consumatorul răspunde pentru deprecierile provenite din utilizările care depășesc cele necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produsului.

 

Dreptul de renunțare nu poate fi exercitat în următoarele cazuri

 

Vânzătorul vă atrage atenția în mod expres că pe baza art. 29 alin. (1) din OG nr. 45/2014 (26.II) nu vă puteți exercita dreptul de renunțare în următoarele situații:

 

 1. în cazul unui contract de furnizare servicii după îndeplinirea integrală a serviciului, dacă compania a început executarea cu consimțământul expres, prealabil al consumatorului, și consumatorul a luat la cunoștință că după îndeplinirea integrală a servicului își pierde dreptul de reziliere;

 

 1. în cazul unui produs sau serviciu al cărui preț sau taxă nu poate fi influențat de compania de pe piața financiară, este supus unor posibile fluctuații în perioada prevăzută pentru exercitarea dreptului de renunțare;

 

 1. în cazul unui produs ne-prefabricat, care a fost produs pe baza instrucțiunilor sau la cererea expresă a consumatorului, sau în cazul unui produs care a fost clar adaptat consumatorului;

 

 1. în cazul unui produs perisabil sau cu termen de valabilitate scurtă;

 

 1. în cazul unui produs sigilat, care din motive de sănătate sau igienă, nu poate fi returnat după deschidere;

 

 1. în cazul unui produs care, prin natura sa, după livrare se amestecă inseparabil cu alte produse;

 

 1. în cazul unor băuturi alcoolice, a căror valoare depinde de fluctuațiile pieței fără a putea fi controlat de companie, și a căror preț a fost convenit de părți în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, însă îndeplinirea contractului a avut loc după 30 de zile de la încheiere;

 

 1. în cazul unui contract de afaceri, prin care compania contactează consumatorul la cererea expresă a acestuia pentru realizarea unor lucrări de reparații sau întreținere;

 

 1. în cazul achiziționării de înregistrări audio sau video sigilate și software-uri pentru calculator, dacă consumatorul a deschis ambalajul după livrare;

 

 1. în cazul ziarelor, revistelor și revistelor periodice, altele decât cele prin abonament;

 

 1. în cazul contractelor atribuite prin licitație publică;

 

 1. în cazul unui contract pentru furnizarea de servicii de cazare, cu excepția serviciului rezidențial, de transport, închiriere auto, servicii catering sau de agrement, dacă în contract s-a stabilit data sau perioada de executare;

 

 1. în cazul conținutului digital furnizat pe suport non-tangibil, dacă compania a început executarea cu acordul expres prealabil al consumatorului, și odată cu acest acord consumatorul a declarat luarea la cunoștință că își poate pierde dreptul de renunțare după începerea executării.

 

 

Garanție de bună funcționare și durabilitate, garanție produs, garanție

Prezentul punct din informațiile pentru consumatori a fost întocmit în conformitate cu autorizația art. 9 alin. (3) din OG nr. 45/2014 (26. II), prin aplicarea anexei nr. 3 din OG nr. 45/2014 (26. II).

Garanție de bună funcționare și durabilitate

În ce cazuri puteți exercita dreptul la garanția de bună funcționare și durabilitate?

În cazul unui randament defectuos datorat Vânzătorului, puteți introduce o acțiune în garanție de bună funcționare și durabilitate, în conformitate cu regulile Codului Civil.

Ce drepturi vi se cuvin pe baza cererii de utilizare a garanției de bună funcționare și durabilitate?

Puteți beneficia - conform selecției Dvs.- de următoarele cereri de utilizare a garanției de bună funcționare și durabilitate:

Puteți solicita reparație sau schimb, cu excepția cazului în care este imposibilă îndeplinirea cererii selectată de către Dvs., sau pentru Vânzător în comparație cu executarea altor cereri ale Dvs., ar însemna un cost suplimentar disproporționat. În cazul în care nu ați solicitat sau nu ați putut solicita reparația sau schimbarea, puteți solicita o reducere proporțională a contravalorii, sau puteți repara eroarea pe cheltuiala Vânzătorului, respectiv puteți să efectuați repararea cu o altă persoană, sau - în final - să vă retrageți din contract.

Puteți trece de la dreptul Dvs. de garanție de bună funcționare și durabilitate la o altă garanție, însă costul trecerii va fi suportat de Dvs., cu excepția cazului în care acest lucru a fost justificat, sau Vânzătorul a provocat cauza acestuia.

Care este termenul de exercitare a cererii de utilizare a garanției de bună funcționare și durabilitate?

Aveți obligația să raportați eroarea imediat după descoperirea acesteia, dar nu mai târziu de două luni de la constatarea erorii date. Cu toate acestea, vă atragem atenția că, după perioada de prescripție de doi ani de la executarea contractului nu vă mai puteți exercita drepturile Dvs. de garanție de bună funcționare și durabilitate.

Dacă obiectul contractului dintre consumator și antrepriză este un obiect folosit, părțile pot conveni asupra unei perioade de prescripție mai scurtă; nu poate fi stabilit valabil nici în acest caz o perioadă de prescripție mai mică de un an.

 

Față de cine puteți exercita cererea de utilizare a garanției de bună funcționare și durabilitate?

 

Puteți introduce cerere de utilizare a garanției de bună funcționare și durabilitate față de Vânzător.

 

Care sunt condițiile suplimentare pentru aplicarea drepturilor Dvs. de garanție de bună funcționare și durabilitate?

 

În termen de șase luni de la executare, nu există alte condiții pentru a introduce cererea dvs. de garanție de bună funcționare și durabilitate, în afară de comunicarea erorii, dacă certificați că produsul sau serviciul dat este furnizat de către Vânzător. Cu toate acestea, după șase luni de la data executării, veți avea obligația să demonstrați că defectul pe care l-ați identificat a fost deja prezent și la momentul executării.

 

În cazul produselor folosite, drepturile privind garanțiile comerciale, în principiu, se aplică în mod diferit de regulile generale. Și în cazul produselor folosite putem vorbi despre randament defectuos, însă trebuie luate în considerare circumstanțele pe baza cărora Cumpărătorul s-ar putea aștepta să apară anumite erori. Din cauza obsolescenței, aparițiile anumitor erori devin mai frecvente, în urma cărora nu se poate presupune că un produs folosit poate avea aceeași calitate ca unul nou achiziționat. Pe baza acestora, Cumpărătorul nu își poate exercita drepturile de garanție decât în vederea acelor deficiențe care depășesc erorile datorate din utilizare, și au apărut independent de acestea. În cazul în care produsul are un defect, și Clientul, care se califică drept Consumator, a fost informat cu privire la acesta în momentul achiziției, Furnizorul nu este responsabil pentru eroarea cunoscută.

 

Garanție produs

 

În ce cazuri puteți exercita dreptul la garanția de produs?

 

În cazul unui bun mobil (produs) defectuos, puteți introduce - conform selectării Dvs. - o cerere de utilizare a garanției de bună funcționare și durabilitate sau o garanție pentru produs.

 

Ce drepturi vi se cuvin pe baza cererii de utilizare a garanției de produs?

 

Ca o cerere de utilizare a garanției de produs, puteți solicita doar repararea sau schimbarea produsului defectuos.

 

În ce cazuri se consideră produsul ca fiind defectuos?

 

Un produs este defectuos dacă nu îndeplinește cerințele de calitate în vigoare la momentul introducerii pe piață, sau dacă nu dispune de caracteristicile specificate în descriere de producător.

 

Care este termenul de exercitare a cererii de utilizare a produsului?

Puteți introduce cererea Dvs. de utilizare a garanției de produs în termen de doi ani de la introducerea produsului pe piață de către producător. După expirarea acestei perioade, veți pierde acest drept.

Față de cine și în ce condiții suplimentare puteți exercita dreptul la cererea de utilizare a garanției de produs?

Puteți introduce o cerere de garanție a produsului numai împotriva producătorului sau distribuitorului bunului mobil. În caz de introducere a unei cereri de garanție a produsului, defectul produsului trebuie dovedit de către Dvs.

În ce situații este scutit producătorul (distribuitorul) de obligația sa de garanție a produsului?

Producătorul (distribuitorul) este scutit de obligația sa de garanție a produsului numai în cazul în care poate dovedi că:

 • produsul nu a fost fabricat sau comercializat în timpul activităților sale comerciale, sau
 • eroarea, în conformitate cu stadiul științei și tehnologiei, nu s-a recunoscut în momentul introducerii pe piață, sau
 • defectul produsului rezultă din aplicarea legislației sau a unui regulament oficial obligatoriu.

 

Este suficient ca producătorul (distribuitorul) să dovedească doar un motiv pentru a fi eliberat de obligația sa.

 

Vă atragem atenția că, din cauza aceleiași erori nu puteți beneficia în același timp, în mod paralel, de introducerea unei acțiuni în garanție de bună funcționare și durabilitate și a garanției de produs. Cu toate acestea, în cazul executării cu succes a cererii de garanție a produsului, puteți aplica împotriva producătorului o cerere de utilizare a garanției de bună funcționare și durabilitate, pentru produsul schimbat sau pentru partea reparată.

 

Garanție

În ce cazuri puteți exercita dreptul la garanție?

În caz de neconformitate, pe baza OG nr. 151/2003 (22. IX) privind garanția obligatorie a anumitor bunuri de consum durabil, Vânzătorul este obligat să acorde garanție.

Acordarea garanției este impusă de lege în cazul bunurilor de consum durabil (de exemplu: articole tehnice, unelte, mașini) și în cazul componentelor acestora, a căror valoare de achiziție depășește 140 RON.

Ce drepturi și în ce interval de timp vi se cuvin în caz de garanție?

OG nr. 151/2003 (22. IX) privind garanția obligatorie a anumitor bunuri de consum durabil definește cazurile de garanție obligatorie. În cazul Produselor care nu se încadrează în grupul acestor cazuri, Vânzătorul nu oferă garanție. Cererea de garanție poate fi executată în perioada de garanție. În cazul în care garantul nu își îndeplinește obligația la cererea beneficiarului - într-un termen rezonabil -, cererea de garanție poate fi executată în fața judecătoriei în termen de trei luni de la expirarea termenului stabilit în apel, chiar dacă perioada de garanție a expirat. Neîndeplinirea acestui termen va duce la pierderea drepturilor. Pentru aplicarea cererii de garanție, pe de altă parte, se vor exercita în mod corespunzător regulile care reglementează drepturile referitoare la garanția de bună funcționare și durabilitate. Perioada de garanție este de un an. Neîndeplinirea acestui termen va duce la pierderea drepturilor. Perioada de garanție începe cu predarea produsului de consum către consumator sau, dacă punerea în funcțiune este efectuată de o întreprindere sau agentul acesteia, începe în ziua punerii în funcțiune. Pentru orice cerere de garanție de peste un an, vă rugăm să contactați producătorul!

Care este relația dintre garanție și alte drepturi de garanție?

Garanția este valabilă pe lângă drepturile ce decurg din garanție (garanția produselor și garanția de bună funcționare și durabilitate), diferența fundamentală între drepturile generale privind garanția și garanție este că, în cazul unei garanții, sarcina probei este mai favorabilă consumatorului.

Bunurile de consum cu conexiune fixă, supuse unei garanții obligatorii conform OG nr. 151/2003, respectiv care au o greutate mai mare de 10 kg sau care nu pot fi transportate ca pachet manual pe vehiculele de transport public, - cu excepția vehiculelor -, trebuie reparate la locul de operare. Dacă reparațiile nu pot fi efectuate la locul de operare, demontarea și instalarea, precum transportul și returul sunt asigurate de către companie, sau - în cazul unei solicitări de reparații validate direct la serviciul de reparații – de către serviciul de reparații.

Angajamentul vânzătorului pe durata garanției obligatorii nu poate să conțină condiții care sunt mai defavorabile consumatorului decât drepturile garantate de regulile garanției obligatorii. Ulterior acesteia (după 1 an), însă, condițiile garanției voluntare sunt determinate în mod liber, cu toate acestea, garanția nu poate afecta în acest caz existența drepturilor legale ale consumatorului - inclusiv drepturile acestuia bazate pe garanția de bună funcționare și durabilitate. 

Cerere de schimb în termen de trei zile lucrătoare

În cazul vânzărilor prin intermediul unui magazin web, prevalează instituția cererii de schimb în termen de trei zile lucrătoare. Cererile de schimb în termen de trei zile lucrătoare pot fi validate în cazul bunurilor de consum durabil supuse OG nr. 151/2003 (22. IX), conform căruia dacă o persoană validează instituția cererii de schimb în termen de 3 zile lucrătoare, atunci vânzătorul trebuie să interpreteze acest lucru în sensul că produsul era deja neconform la momentul vânzării, și trebuie să efectueze schimbul produsului în mod automat.

În ce situații este scutit Vânzătorul de obligația sa de garanție?

Vânzătorul este scutit de obligația sa de garanție numai în cazul în care dovedește că cauza neconformității a apărut în urma executării.

Vă atragem atenția că, din cauza aceleiași erori nu puteți beneficia în același timp, în mod paralel, de drepturile referitoare la garanția de bună funcționare și durabilitate și cererea de garanție, respectiv de garanția produselor și cererea de garanție, în caz contrar, - indiferent de drepturile de garanție -, vi se aplică drepturile care decurg din garanție.

Politica de confidentialitate
Informații referitoare la gestionarea datelor

Informații referitoare la gestionarea datelor

Data adoptării: 20-02-2020

 

Operatorul de date

Nume: Balance Food Kft. /Srl./

Sediu: 2182 Domony, nr. topografic: 4201

Adresa poștală, gestionarea reclamațiilor: 2182 Domony Kilátó u. 1.

E-mail: orders@balancefood.eu

Telefon: 06302912144

Pagina web: https://www.balancefood.ro

Furnizor spațiu de stocare

Nume: Unas Online Kft.

Adresa poștală: Sopron, Kőszegi út 14, 9400

Adresa de e-mail: unas@unas.hu

Telefon: (06 99) 200 200

Descrierea gestionării datelor efectuate în timpul funcționării magazinului web

 

Informații despre utilizarea cookie-urilor

 

Ce este cookie?

Operatorul de date folosește așa-numitele cookie-uri atunci când vizitați pagina web. Cookie este un pachet de informații constând din litere și numere, pe care pagina noastră web le trimite browseului Dvs. cu scopul de a salva anumite setări, de a facilita utilizarea site-ului nostru și de a ajuta la colectarea unor informații statistice relevante despre vizitatorii noștri.

Unele cookie-uri nu conțin informații personale și nu sunt potrivite pentru identificarea unui utilizator individual, altele însă conțin un identificator unic – o secvență de numere secretă, generată aleatoriu – care este stocată pe dispozitivul Dvs., asigurând astfel și identificarea Dvs. Durata de funcționare a fiecărui cookie este prezentată în descrierea relevantă a fiecărui cookie.

Cadrul și temeiul legal al cookie-urilor:

Conform art. 6 alin. (1) pct. a) din Ordin baza legală a prelucrării datelor este consimțământul Dvs.

 

 

Principalele caracteristici ale cookie-urilor utilizate de pagina noastră web:

Cookie-uri strict necesare pentru funcționare: Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru utilizarea site-ului și permit utilizarea funcțiilor de bază ale acestuia. Fără acestea multe funcții ale paginii nu vor fi disponibile. Durata de funcționare ale acestor tipuri de cookie se limitează strict la durata sesiunii.

Cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței de utilizator: Aceste cookie-uri colectează informații despre navigarea pe pagina web a utilizatorului, de exemplu, care sunt paginile vizitate mai des, sau ce mesaje de eroare primiți despre pagina web. Aceste cookie-uri nu colectează informații de identificare a vizitatorului, deci lucrează cu informații anonime, complet generale. Datele obținute prin acestea le folosim pentru îmbunătățirea performanțelor paginii web. Durata de funcționare ale acestor tipuri de cookie se limitează strict la durata sesiunii.

employee_login_last_email La logare adresa de e-mail este stocată până la închiderea browserului.

Ealrm, ealem, ealpw Asigură acces permanent. Durata de funcționare 180 zile.

come_from Redirecționează autentificarea. Durata de funcționare 10 minute.

predictionio Cookie de ID pentru utilizator pentru a recomanda reclame personalizate. Durata de funcționare 3 luni.

currency Stochează valuta cumpărătorului. Durata de funcționare 30 zile.

Cookie Google Analytics: Google Analytics este instrumentul de analiză Google care ajută proprietarii de pagini web și aplicații să obțină o imagine cât mai complexă despre activitatea vizitatorilor. Serviciul poate utiliza cookie-uri pentru a colecta informații și a realiza rapoarte din datele statistice referitoare la utilizarea paginii web fără identificarea individuală către Google a vizitatorilor. Cookie-ul de bază utilizat de Google Analytics este cookie-ul ,,...ga”.  Pe lângă rapoartele legate de statisticile de utilizare a site-ului, Google Analytics – împreună cu unele dintre cookie-urile publicitare prezentate mai sus – pot fi folosite și pentru afișarea anunțurilor mai relevante pe produsele Google (de exemplu în Căutare Google) și pe internet.

Cookie-uri de sesiune: aceste cookie-uri stocheză locația vizitatorului, limba browserului, moneda de plată, durata de funcționare fiind până la închiderea browserului sau max. 2 ore.

Cookie-uri pentru referire: înregistrează de pe care pagină a intrat vizitatorul pe pagina web. Durata de funcționare până la închiderea browserului.

Cookie-ul produsului vizualizat ultima dată: Înregistrează produsele vizualizate ultima dată de vizitator. Durata de funcționare a acestora este de 60 de zile.

Cookie-ul categoriei vizualizate ultima dată: Înregistrează ultima categorie vizualizată. Durata de funcționare este de 60 de zile.

Cookie-uri de recomandare produse: Înregistrează lista produselor pe care doriți să le recomandați prin funcția ,,Recomandă unui prieten”. Perioada de funcționare este de 60 de zile.

Versiune mobilă, cookie de design: Detectează dispozitivul folosit de vizitator și pe mobil trece pe vizualizare completă. Perioada de funcționare este de 365 de zile.

Cookie de acceptare a cookie-uri: În momentul intrării pe site, acceptați printr-o fereastră de avertizare declarația legată de stocarea cookie-urilor. Durata de funcționare este de 365 de zile.

 Cookie coș: Înregistrează produsele adăugate în coș. Durata de funcționare este de 365 de zile.

Cookie de ofertă inteligentă: Înregistrează condițiile de afișare a ofertelor inteligente (de ex. dacă vizitatorul a fost deja pe site, sau dacă a efectuat o comandă). Durata de funcționare este de 30 de zile.

Cookie #2 pentru ieșire: Pe baza opțiunii #2, sistemul scoate vizitatorul după 90 de zile. Durata de funcționare este de 90 de zile.

Cookie de identificare backend: ID-ul serverului backend care deservește site-ul. Durata de funcționare este până la închiderea browserului.

Pixel Facebook (Facebook cookie): Un pixel Facebook este un cod cu ajutorul căruia se realizează rapoartele despre conversii pe site, se pot compila audiențe țintă, și proprietarul site-ului primește date analitice detaliate despre utilizarea site-ului de către vizitatori. Cu ajutorul pixelului Facebook puteți afișa pe Facebook oferte, reclame personalizate pentru vizitatorii site-ului. Puteți studia politica de confidențialitate Facebook aici:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Dacă nu acceptați utilizarea cookie-urilor, anumite funcții nu vor fi disponibile. Puteți găsi mai multe informații despre ștergerea cookie-urilor la următoarele linkuri:

 

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Mozilla:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 

Date prelucrate în scopul încheierii și executării contractelor

În scopul încheierii și executării contractelor pot fi implementate mai multe modalități de gestionare a datelor. Vă informăm, că prelucrarea datelor referitoare la gestionarea reclamațiilor și a garanțiilor poate avea loc numai dacă vă exercitați unul dintre aceste drepturi.

Dacă nu efectuați o achiziție prin webshop, ci sunteți doar vizitator, atunci la Dvs. se referă cele descrise în gestionarea datelor în scop de marketing, dacă Dvs. ne dați consimțământul în scopuri de marketing.

Gestionarea datelor pentru încheierea și executarea contractelor mai detaliat:

Contactare

De exemplu, dacă ne contactați prin e-mail, formular de contactare sau telefon cu o întrebare despre produs.

Contactarea anterioară nu este obligatorie, putând comanda oricând de pe pagina web, și fără acest lucru.

Date gestionate

Datele pe care le-ați furnizat în timpul contactării

Durata gestionării datelor

Datele sunt gestionate până la încheierea contactării.

Baza legală pentru gestionarea datelor

Consimțământul Dvs. voluntar pe care îl acordați la contactare operatorului de date [Gestionarea datelor conform art. 6 alin. (1) pct. a) din Ordin]

Înregistrare pe pagina web

Prin stocarea datelor indicate la înregistrare, Operatorul de date vă oferă un serviciu mai comod (de ex. la o nouă cumpărare nu mai trebuie indicate datele celui în cauză).  Înregistrarea nu este o condiție pentru încheierea contractului.

Date gestionate

În timpul gestionării datelor, Operatorul de date va administra numele, adresa de domiciliu, nr. de telefon, adresa de e-mail al Dvs., caracteristicile produsului cumpărat și data achiziției.

Durata gestionării datelor

Până la retragerea consimțământului.

Baza legală pentru gestionarea datelor

Consimțământul Dvs. voluntar pe care îl acordați la înregistrare operatorului de date [Gestionarea datelor conform art. 6 alin. (1) pct. a) din Ordin]

Prelucrarea comenzii

În cadrul prelucrării comenzii activitățile de administrare a datelor necesare pentru executarea contractului

Date gestionate

În cadrul gestionării datelor, Operatorul de date va prelucra numele, adresa de domiciliu, nr. de telefon, adresa de e-mail al Dvs., caracteristicile produsului cumpărat și data achiziției.

Dacă Dvs. ați predat o comandă pe webshop, atunci administrarea de date și indicarea datelor sunt indispensabile pentru îndeplinirea contractului.

Durata gestionării datelor

Datele sunt prelucrate timp de 5 ani conform termenului de prescripție a dreptului civil.

Baza legală pentru gestionarea datelor

Îndeplinirea contractului. [Gestionarea datelor conform art. 6 alin. (1) pct. a) din Ordin]

Emiterea facturii

Procesul de gestionare a datelor are loc pentru a emite factura conform legislației în vigoare și pentru a îndeplini obligația de păstrare a documentelor contabile. Conform art. 169 alin. (1)-(2) din Legea privind contabilitatea, companiile trebuie să păstreze documentele contabile care justifică în mod direct și indirect evidența contabilă.

Date gestionate

Nume, adresă de domiciliu, adresa de e-mail, nr. de telefon.

Perioada de gestionare a datelor

Conform art. 169 alin. (2) din Legea privind contabilitatea, facturile emise trebuie păstrate timp de 8 ani de la emiterea acestora.

Baza legală pentru gestionarea datelor

Conform art. 159 alin. (1) din Legea CXXVII/2007 cu privire la taxa pe valoarea adăugată, emiterea facturii este obligatorie, iar conform art. 169 alin. (2) din Legea C/2000 cu privire la contabilitate aceasta trebuie păstrată timp de 8 ani. [Gestionarea datelor conform art. 6 alin. (1) pct. c) din Ordin].

Gestionarea datelor legat de livrarea mărfii

Procesul de gestionare a datelor se desfășoară în scopul livrării produsului comandat.

Date gestionate

Nume, adresă de domiciliu, adresa de e-mail, nr. de telefon.

Perioada de gestionare a datelor

Operatorul de date va gestiona datele până la data livrării mărfii comandate.

Baza legală pentru gestionarea datelor

Îndeplinirea contractului. [Gestionarea datelor conform art. 6 alin. (1) pct. b) din Ordin].

Serviciul de garanție

Procesul de gestionare a datelor se face pentru administrarea reclamațiilor privind garanția. Dacă Dvs. ați solicitat serviciul de garanție, atunci administrarea de date și indicarea datelor sunt indispensabile.

Date gestionate

Numele cumpărătorului, nr. de telefon, adresa de e-mail, conținutul reclamației.

Perioada de gestionare a datelor

Conform legii protecției consumatorilor vom păstra reclamațiile referitoare la garanție pentru o perioadă de 5 ani.

Baza legală pentru gestionarea datelor

Solicitarea administrării garanției de la noi este decizia voluntară a Dvs., iar dacă ne contactați în acest sens, conform art. 17/A alin. (7) din Legea CLV/1997 cu privire la protecția consumatorului, suntem obligați să păstrăm reclamația timp de 5 ani [Gestionarea datelor conform art. 6 alin. (1) pct. c) din Ordin].

Administrarea altor reclamații ale consumatorilor

Procesul de gestionare a datelor are loc pentru gestionarea reclamațiilor consumatorilor. Dacă ne-ați contactat cu o reclamație, atunci administrarea de date și indicarea datelor sunt indispensabile.

Date gestionate

Numele cumpărătorului, nr. de telefon, adresa de e-mail, conținutul reclamației.

Perioada de gestionare a datelor

Conform legii protecției consumatorilor vom păstra reclamațiile referitoare la garanție pentru o perioadă de 5 ani.

Baza legală pentru gestionarea datelor

Solicitarea administrării garanției de la noi este decizia voluntară a Dvs., iar dacă ne contactați în acest sens, conform art. 17/A alin. (7) din Legea CLV/1997 cu privire la protecția consumatorului, suntem obligați să păstrăm reclamația timp de 5 ani [Gestionarea datelor conform art. 6 alin. (1) pct. c) din Ordin].

Date prelucrate în legătură cu verificabilitatea consimțământului

În cadrul înregistrării, comenzii, abonării la newsletter, sistemul informatic stochează datele informatice legate de consimțământ pentru posibilitatea dovedirii ulterioare.

Date gestionate

Data consimțământului și adresa IP a persoanei în cauză.

Perioada de gestionare a datelor

Datorită prevederilor legale, consimțământul trebuie să fie verificabil ulterior, de aceea durata de stocare a datelor va fi stocată până la data de prescripție  de la data încetării procesării datelor.

Baza legală pentru gestionarea datelor

Prezenta obligație este stabilită prin art. 7 alin.(1) din Ordin. [Gestionarea datelor conform art. 6 alin. (1) pct. c) din Ordin].

Gestionarea datelor în scop de marketing

Gestionarea datelor referitoare la trimiterea de buletine informative

Date gestionate

Nume, adresă, adresă de e-mail, nr. de telefon.

Durata de gestionare a datelor

Până la retragerea consimțământului persoanei în cauză.

Baza legală pentru gestionarea datelor

Consimțământul voluntar al Dvs., pe care îl acordați pentru Operatorul de date la abonarea la newsletter. [Gestionarea datelor conform art. 6 alin. (1) pct. c) din Ordin].

Gestionarea datelor referitoare la trimiterea și afișarea de reclame personalizate

Date gestionate

Nume, adresă, adresa de e-mail, nr. de telefon.

Durata de gestionare a datelor

Până la retragerea consimțământului.

Baza legală pentru gestionarea datelor

Consimțământul voluntar al Dvs., pe care îl acordați pentru Operatorul de date la înregistrarea datelor. [Gestionarea datelor conform art. 6 alin. (1) pct. a) din Ordin].

Remarketing

Gestionarea datelor ca și activitate remarketing se realizează cu ajutorul cookie-urilor.

Date gestionate

Datele prelucrate prin cookie-urile specificate în descrierea despre cookie-uri.

Durata de gestionare a datelor

Durata de stocare a datelor al cookie-ului dat, informații detaliate aici:

Informații Google generale despre cookie: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informații Google Analytics:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Informații Facebook:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Baza legală pentru gestionarea datelor

Consimțământul voluntar al Dvs., pe care îl acordați pentru Operatorul de date prin folosirea paginii web [Gestionarea datelor conform art. 6 alin. (1) pct. a) din Ordin].

Concurs promoțional

Procesul de prelucrare a datelor are loc pentru a desfășura concursul.

Date gestionate

Nume, adresă de e-mail, nr, de telefon.

Durata gestionării datelor

Datele vor fi șterse după închiderea concursului promoțional, cu excepția datelor câștigătorului, pe care, conform legii privind contabilitatea, Operatorul de date este obligat să le păstreze timp de 8 ani.

Baza legală pentru gestionarea datelor

Consimțământul voluntar al Dvs., pe care îl acordați pentru Operatorul de date prin folosirea paginii web [Gestionarea datelor conform art. 6 alin. (1) pct. a) din Ordin].

Luarea automatizată a deciziilor

Model

Luarea automatizată a deciziilor

Scopul procesului decizional automatizat este încheierea și îndeplinirea contractului dintre Operatorul de date și persoana în cauză, rezultatele procesului decizional automat sunt verificate de către angajații Operatorului de date. Persoana în cauză este îndreptățit să solicite intervenția umană din partea operatorului de date în legătură că procesul decizional automat, să-și exprime părerea, și să înainteze reclamație referitoare la decizie.

Operatorul de date utilizează luarea automată a deciziilor în următoarele cazuri:

Reducere de fidelitate – logică aplicată: - consecințe pentru persoana în cauză:

Cod cupon

- logică aplicată: - consecințe pentru persoana în cauză: Calculator taxă de transport bazat pe greutate

- logică aplicată: - consecințe pentru persoana în cauză: Calculator taxă de transport bazat pe valoare

- logică aplicată: - consecințe pentru persoana în cauză:

 

Gestionarea ulterioară a datelor

 

În cazul în care Operatorul de date dorește să efectueze prelucrări de date ulterioare, atunci acesta va furniza informații preliminare despre circumstanțele esențiale ale prelucrării datelor (baza legală a prelucrării datelor, scopul prelucrării datelor, domeniul datelor prelucrate, durata prelucrării datelor).

 

Vă informăm, că Operatorul de date trebuie îndeplinească solicitările scrise de date ale autorităților pe baza unei autorizări legale. Operatorul de date ține evidența transmisiilor de date conform art. 15 alin. (2)-(3) din Legea privind libertatea informațiilor (la ce autoritate, ce date personale, pe ce bază legală, când s-au transmis de Operatorul de date), conținutul căruia Operatorul de date furnizează la cerere, cu excepția cazului în care divulgarea acestora este exclusă prin lege.

 

Despre solicitarea procesatorului de date și activitatea noastră legată de gestionare a datelor

 

Gestionarea datelor în privința stocării datelor cu caracter personal

 

Numele procesatorului de date: Unas Online Kft.

Datele de contact al procesatorului de date:

Nr. de telefon: (06 99) 200 200

Adresa de e-mail: unas@unas.hu

Sediu: Sopron, Kőszegi út 14, 9400

Procesatorul de date stochează date cu caracter personal pe baza unui contract încheiat cu operatorul de date. Nu are dreptul la accesarea datelor cu caracter personal.

Activitatea de procesare a datelor în legătură cu transportul de marfă

Numele procesatorului de date: Csomagküldő.hu Kft.

Sediul procesatorului de date: 1031 Budapest,
Vízimolnár u. 10. 6. em. 54.

Nr. de telefon al procesatorului de date:+36 1 400 88 06

Adresa de e-mail al procesatorului de date: info@csomagkuldo.hu

Procesatorul de date colaborează în livrarea mărfii comandate pe baza contractului încheiat cu Operatorul de date. În acest sens, Procesatorul de date poate gestiona numele, adresa și nr. de telefon al cumpărătorului până la sfârșitul anului calendaristic de după expedierea trimiterii poștale, după care aceste date vor fi șterse imediat.

Activitatea de prelucrare a datelor legate de newsletter

Denumirea companiei care operează sistemul de newsletter: Unas Online Kft.

Sediul companiei care operează sistemul de newsletter:Sopron, Kőszegi út 14, 9400

Nr. de telefon al companiei care operează sistemul de newsletter: (06 99) 200 200

Adresa de e-mail al companiei care operează sistemul de newsletter: unas@unas.hu

Procesatorul de date colaborează în trimiterea de newsletter-uri pe baza contractului încheiat cu Operatorul de date. În acest sens, Procesatorul de date poate gestiona în măsura necesară trimiterii de newsletter-uri numele și adresa de e-mail al persoanei în cauză, iar la solicitarea acesteia aceste date vor fi șterse imediat.

Gestionarea datelor legate de facturare

Numele procesatorului de date: REVOLUTION Software Kft.

Sediul procesatorului de date: 1133. Budapest, Váci út 76., V. torony, 7. emelet

Nr. de telefon al procesatorului de date+36-1-461-8090

Adresa de e-mail al procesatorului de date: help@revolution.hu

Procesatorul de date colaborează în evidența documentelor contabile pe baza contractului încheiat cu Operatorul de date. În acest sens, Procesatorul de date poate gestiona în măsura necesară evidenței contabile numele și adresa persoanei în cauză, în termenul stabilit în art. 169 alin. (2) din Legea privind Contabilitatea, după care aceste date vor fi șterse.

Gestionarea datelor legate de funcționarea sistemului CRM

Numele procesatorului de date: Unas Online Kft. /Srl./

Sediul procesatorului de dateSopron, Kőszegi út 14, 9400

Nr. de telefon al procesatorului de date: (06 99) 200 200

Adresa de e-mail al procesatorului de date: unas@unas.hu

Procesatorul de date colaborează în evidența comenzilor pe baza contractului încheiat cu Operatorul de date. În acest sens, Procesatorul de date poate gestiona numele și adresa, nr. de telefon, numărul și data comenzilor persoanei în cauză, în termenul de prescripție a dreptului civil.

Gestionarea datelor legate de plata online

Numele procesatorului de date: SimplePay-OTP Mobil Kft. /Srl./

Sediul procesatorului de date: 1143 Budapesta, bul. Hungária nr. 17-19.

Nr. de telefon al procesatorului de date: +36 1 5100 374

Adresa de e-mail al procesatorului de date:

Procesatorul de date colaborează în executarea plăților Online pe baza contractului încheiat cu Operatorul de date. În acest sens, Procesatorul de date poate gestiona numele și adresa de facturare a persoanei în cauză, numărul și data comenzilor, în termenul de prescripție a dreptului civil.

Întocmirea pachetelor noastre și livrarea produselor este efectuată de Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató /Serviciul de Logistică Webshop Webshippy Fulfillments/.

Drepturile Dvs. în cadrul gestionării datelor

Drepturile Dvs. pe baza prevederilor Ordinului în perioada gestionării datelor sunt următoarele:

 • dreptul de retragere a consimțământului
 • accesul la date cu caracter personal și la informații despre gestionarea datelor
 • drept de rectificare
 • restricții privind gestionarea datelor,
 • dreptul de anulare
 • dreptul la protestare
 • dreptul la portabilitate.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, aceasta se realizează prin identificarea Dvs., respectiv va trebui neapărat să comunicați cu Operatorul de date. Astfel în scopul identificării va fi necesar să vă indicați datele personale (dar identificarea poate fi efectuată doar pe baza datelor personale gestionate deja de Operatorul de date), respectiv reclamațiile Dvs. din prezenta informare vor fi disponibile în contul de e-mail al Operatorului de date, în termenul specificat în legătură cu reclamațiile date. Dacă ne-ați fost deja cumpărător și doriți să vă identificați cu scopul de a administra reclamațiile sau garanțiile, pentru identificare vă rugăm să indicați și codul comenzii. Prin utilizarea acestui cod putem să vă identificăm în calitate de cumpărător.

Operatorul de date va răspunde în termen de 30 de zile la reclamațiile legate de gestionarea datelor.

Dreptul de retragere a consimțământului

Dvs. aveți dreptul oricând la retragerea consimțământului pentru gestionarea datelor, astfel vom șterge datele indicate din sistemul nostru. Vă rugăm însă să aveți în vedere că în cazul neîndeplinirii comenzii retragerea poate atrage după sine neîndeplinirea livrării către Dvs. Pe lângă aceasta dacă cumpărarea a fost realizată, pe baza prevederilor contabile nu putem șterge din sistemele noastre datele referitoare la facturare, respectiv dacă Dvs. aveți datorii față de noi, noi putem gestiona datele Dvs. și în cazul retragerii consimțământului, pe baza interesului legitim de recuperare a creanței.

 Accesul la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a primi feedback de la Operatorul de date cu privire la procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar dacă acestea sunt în curs de prelucrare,  Dvs. aveți dreptul de:

 • a primi acces la datele gestionate cu caracter personal și
 • a informa Operatorul de date în privința următoarelor informații:
 • scopul gestionării datelor;
 • categoriile de date cu caracter personal prelucrate referitoare la Dvs;
 • informații despre destinatari sau categoriile de destinatari, cărora Operatorul de date a transmis sau va transmite datele cu caracter personal;
 • perioada planificată a stocării datelor cu caracter personal, sau dacă nu este posibil acest lucru, criteriile stabilirii acestei perioade;
 • dreptul Dvs. de a solicita Operatorului de date rectificarea, ștergerea sau limitarea gestionării datelor Dvs. cu caracter personal, și în cazul unei gestionări bazate pe interes legal puteți să protestați împotriva gestionării a astfel de date cu caracter personal;
 • dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere;
 • dacă datele nu au fost colectate de la Dvs., toate informațiile referitoare la sursa lor;
 • despre faptul procesului decizional automatizat (dacă s-a folosit o astfel de procedură), inclusiv realizarea profilului, respectiv cel puțin în aceste cazuri, informații inteligibile despre logica aplicată, în sensul că această operare de date ce semnificație și consecințe preconizate au asupra Dvs.

Scopul exercitării dreptului poate fi stabilirea și verificarea legalității operării datelor, de aceea în cazul solicitării repetate de informații Operatorul de date poate percepe o taxă echitabilă pentru furnizarea informațiilor.

Accesul la datele cu caracter personal este asigurat de Operatorul de date astfel încât după identificarea Dvs. vă transmite prin e-mail datele cu caracter personal și informațiile gestionate. Dacă sunteți înregistrat, atunci accesul va fi asigurat prin intrarea Dvs. în contul de utilizator pentru vizualizarea și verificarea datelor cu caracter personal gestionate în legătură cu Dvs.

Vă rugăm să specificați în cerere dacă solicitați accesul la datele cu caracter personal sau solicitați informații legate de gestionarea datelor.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a solicita Operatorului de date să corecteze fără întârziere datele cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la limitarea gestionării datelor

Aveți dreptul de a solicita Operatorului de date să limiteze gestionarea datelor, dacă se există una din următoarele condiții:

 • contestați exactitatea datelor cu caracter personal, caz în care limitarea se aplică perioadei de timp care permite Operatorului de date să verifice exactitatea datelor cu caracter personal, iar dacă datele exacte sunt stabilite imediat, limitarea nu va avea loc;

 

 • gestionarea datelor este ilegală, dar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor dintr-un anumit motiv (de ex. pentru că datele sunt importante pentru exercitarea drepturilor legale), de aceea nu solicitați ștergerea datelor, ci cereți, în schimb, o limitare în privința utilizării acestora;

 

 • operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării datelor menționate, dar îi solicitați pentru înaintarea, exercitarea sau apărarea drepturilor Dvs. legale; sau

 

 • v-ați opus procesării datelor, dar interesul legal al Operatorului de date poate justifica, de asemenea, prelucrarea datelor, caz în care până când nu se stabilește că motivele legale ale Operatorului de date nu au prioritate față de motivele legale ale Dvs., gestionarea datelor trebuie limitată.

Dacă prelucrarea datelor va fi limitată, astfel de date cu caracter personal, cu excepția stocării, pot fi gestionate exclusiv prin consimțământul persoanei în cauză, sau pentru înaintarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale, sau pentru apărarea legală a altor persoane fizice sau juridice, sau pentru interesul public al Uniunii Europene, respectiv al stat membru.

Operatorul de date vă va informa în avans (cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ridicarea limitării) despre ridicarea limitării de gestionare a datelor.

Dreptul la anulare – uitare

Aveți dreptul să solicitați ca Operatorul de date să șteargă fără întârziere datele cu caracter personal referitoare la Dvs., dacă există una dintre următoarele condiții:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care Operatorul de date le-a colectat sau gestionat;
 • vă retrageți consimțământul și gestionarea datelor nu are altă bază legală;
 • vă opuneți gestionării datelor bazată pe interes legal, și nu există motiv legal prioritar (interes legal) pentru gestionarea datelor;
 • Operatorul de date a gestionat ilegal datele cu caracter personal și pe baza reclamației a fost confirmat acest lucru;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru îndeplinirea obligațiilor legale prescrise în privința Operatorului de date în legislația Uniunii Europene sau a unui stat membru.

Dacă din orice motiv legal Operatorul de date a făcut publică vreo dată cu caracter personal legat de Dvs., și este obligat să o șteargă din motivele menționate mai sus, este obligat să facă pașii cuantificați în mod rațional – inclusiv măsurile tehnice - ținând cont de taxele tehnologiei accesibile și a realizării, cu scopul de a informa alți operatori a acestor date în privința solicitării Dvs. de a șterge link-urile referitoare la aceste date cu caracter personal sau a copiei, respectiv a dublurii copiei datelor cu caracter personal.

Anularea nu se folosește, dacă gestionarea de date este necesară:

 • cu scopul libertății de exprimare și a exercitării dreptului de informare;
 • cu scopul îndeplinirii obligației referitoare la gestionarea datelor cu caracter personal, conform legislației Uniunii Europene sau a unui stat membru cu privire la operatorul de date (cum ar fi cum ar fi prelucrarea datelor în contextul facturării, deoarece păstrarea facturii este impusă de lege), respectiv cu scopul îndeplinirii sarcinilor în cadrul exercitării dreptului de autoritate publică ce revine operatorului de date;
 • pentru înaintarea, exercitarea, respectiv protejarea pretențiilor legale (ex.: dacă Operatorul de date are creanțe față de Dvs. și încă nu le-a îndeplinit, sau există reclamație de consumator sau de gestionare de date în curs de soluționare).

Dreptul la protestare

Aveți dreptul oricând de a vă opune din motive legate de situația Dvs. împotriva gestionării datelor cu caracter personal în interes legitim. În acest caz Operatorul de date nu poate prelucra în continuare date cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că prelucrarea datelor este justificată prin motive obligatorii legitime care au prioritate asupra intereselor, drepturilor și libertății Dvs., sau care sunt legate de înaintarea, executarea sau protejarea pretențiilor legale.

Dacă datele Dvs. personale sunt prelucrate în scopul unor afaceri, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în acest scop, inclusiv realizarea profilului, în măsura în care aceasta se referă la afacerea directă. Dacă Dvs. vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopul unor afaceri directe, atunci în continuare datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate în acest scop.

Dreptul la portabilitate

Dacă prelucrarea datelor se realizează automat sau dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul Dvs. voluntar, aveți dreptul de a solicita Operatorului de date să primească datele furnizate acestuia, date pe care Operatorul de date vi le oferă în format xml, JSON sau csv, iar dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, atunci puteți solicita ca Operatorul de date să transfere în acest format datele către alți operatori de date.

Luarea automatizată a deciziilor

Aveți dreptul să vă supuneți unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor (inclusiv realizarea profilului) care ar avea un efect juridic asupra Dvs. sau v-ar afecta în acest sens într-o măsură considerabilă. În astfel de cazuri Operatorul de date este obligat să ia măsurile adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime a persoanei vizate, inclusiv cel puțin dreptul persoanei vizate de a solicita intervenția umană din partea operatorului de date, de a-și exprima opiniile, și de a înainta opunerea sa împotriva deciziilor.

Cele de mai sus nu vor fi aplicate în cazul în care decizia:

 • este necesară în scopul încheierii sau executării contractului dintre Dvs. și operatorul de date;
 • luarea sa se bazează pe legislația Uniunii Europene sau a unui stat membru referitoare la operatorul de date, legislația care prevede și măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, respectiv interesele legitime ale Dvs.;
 • sau se bazează pe consimțământul expres al Dvs.

Înregistrare la Registrul pentru protecția datelor

În conformitate cu prevederile Legii privind informațiile, Operatorul de date trebuie să notifice anumite operațiuni de prelucrare a datelor în registrul de protecție a datelor. Această obligație de notificare a fost încetată la data de 25 mai 2018.

Măsuri de securitate a datelor

Operatorul de date declară că a luat măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, modificarea, transmiterea, divulgarea, ștergerea sau distrugerea, respectiv și distrugerea și deteriorarea accidentală, precum și împotriva devenirii inaccesibile din cauza modificărilor tehnologiei utilizate.

Operatorul de date depune toate eforturile, în raport cu capacitățile sale organizaționale și tehnice, pentru a se asigura ca persoanele împuternicite cu prelucrarea datelor să ia, de asemenea, măsuri adecvate de securitate a datelor atunci când lucrează cu datele dvs. personale.

Căi de atac

În cazul în care considerați că Operatorul de date a încălcat orice prevedere legală privind prelucrarea datelor sau nu a respectat niciuna dintre solicitările Dvs., în acel caz pentru a elimina pretinsa prelucrare ilegală a datelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informațiilor poate iniția o procedură de investigare (adresa de corespondență: 1530 Budapesta, Cp.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Vă informăm, de asemenea, și în legătură cu faptul că, în cazul încălcării prevederilor legale cu privire la prelucrarea datelor, sau în cazul în care Operatorul de date nu a respectat niciuna dintre solicitările Dvs., în aceste cazuri puteți introduce o acțiune civilă împotriva Operatorului de date în fața instanțelor judecătorești.

Modificarea Informării privind gestionarea datelor

Controlorul de date își rezervă dreptul de a modifica prezenta informare privind gestionarea datelor într-o manieră care nu afectează scopul și baza legală a gestionării datelor. Prin utilizarea site-ului web în urma intrării în vigoare a modificării, acceptați informarea modificată privind gestionarea datelor.

Dacă Operatorul de date dorește să efectueze gestionări ulterioare de date în legătură cu datele colectate în alt scop decât scopul colectării acestora, Operatorul de date vă va informa înainte de gestionarea ulterioară a datelor despre scopul gestionării acestora, respectiv următoarele informații:

 • durata stocării datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea duratei;
 • dreptul Dvs. de a solicita Operatorului de date accesul, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor cu caracter personal care vă privesc, iar în cazul gestionării datelor pe baza unui interes legitim, de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, iar în cazul prelucrării datelor pe baza consimțământului sau a unei relații contractuale, de a solicita dreptul la portabilitatea datelor;
 • în cazul procesării datelor bazate pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment,
 • dreptul Dvs. de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
 • dacă furnizarea de date cu caracter personal se bazează pe o lege sau o obligație contractuală sau este o condiție prealabilă pentru încheierea unui contract, respectiv dacă sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal și care sunt consecințele posibile ale netransmiterii datelor;
 • faptul procesului decizional automatizat (dacă a fost folosită o astfel de procedură), inclusiv profilarea și, cel puțin în aceste cazuri, informații inteligibile despre logica utilizată, și semnificația unei astfel de prelucrări de date și consecințele preconizate pentru Dvs.

 

Gestionarea datelor poate fi începută doar după aceasta, în cazul în care baza legală a gestionării datelor este consimțământul, pe lângă informarea dată, trebuie să consimți, de asemenea, și la gestionarea datelor.

 

Prezentul document conține toate informațiile relevante referitoare la gestionarea datelor în  legătură cu funcționarea magazinului web, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 al Uniunii Europene (în continuare: Regulamentul GDPR) și legea nr. CXII/2011 (în continuare: Legea privind Informațiile).

 

Livrare post restant, respectiv la oficiile poștale

 

Vă atragem atenția cu privire la faptul că, Magyar Posta Zrt. /SA/ identifică destinatarul în conformitate cu cele cuprinse în informarea privind gestionarea datelor aflată în vigoare, prin urmare, dacă este necesar, puteți solicita furnizarea datelor Dvs. personale în momentul livrării prin poștă, respectiv puncte poștale.